Kategorije arhiva: Sastanak

Sastanci stručnih aktiva

STR.AK.1.jpg-

U skladu s Godišnjim planom i programom rada škole, protekli tjedan održani su sastanci stručnih aktiva.

Informativno radni sastanak

sastanak početak škole

U ponedjeljak 02. rujna 2013. godine našu školu su posjetili predstavnici županijske i općinske vlasti. Na poziv ravnatelja informativnom radnom sastanku odazvali su se Mario Jurkić predsjednik Skupštine ŽP, općinski načelnik Željko Josić sa svojim zamjenikom Mirkom Abramovićem, predsjednik općinskog vijeća Mario Ćošković i fra Frano Oršolić, župnik župe Grebnice.

Sastanak sa ravnateljem HKO Kruh Svetog Ante u Sarajevu

sastanak

Općinski načelnik Željko Josić, predsjednik Skupštine Županije Posavske Mario Jurkić i ravnatelj Osnvne škole u Domaljevcu Branimir Mijić posjetili su Humanitarno-karitativnu organizaciju Kruh Svetog Ante u Sarajevu gdje su održali sastanak s ravnateljem navedene humanitarne organizacije fra Josom Oršolićem.

Projekt iz programa Civitasa

Civitas

U sklopu projekta Demokratske škole/Izbor najdemokratičnije škole  u kojem je uključena i naša škola, u petak, 13.04.2012. godine  održan je radni sastanak.

Na sastanku je formiran Razvojni  tim koji je između ostalog zadužen i  za provedbu samovrednovanja škole, u sastavu: Branimir Mijić-ravnatelj, Stjepan Piljić-pedagog, Damir Karić i Ružica Vinković-nastavnici, Mirjana Koturić i Katarina Piljić-predstavnice roditelja, Marija Josić i Marija Koturić-predstavnice  učenika i

Održana tematska sjednica Učiteljskog vijeća

U petak, 13.01.2012. godine održana je tematska sjednica Učiteljskog vijeća posvećena stručnom usavršavanju. Stručnu temu pod nazivom “Kognitivistički pristup učenju i poučavanju” prezentirao je pedagog Stjepan Piljić.

Predavanja i radionice na sjednicama stručnih tijela škole jedan su od oblika stručnog usavršavanja