O školi

Osnovna škola Braće Radića iz Domaljevca radi kao javna ustanova, i u svom sastavu ima područni odjel u Grebnicama koji ima nastavu od 1. do 5.razreda. Jedina je škola na području općine Domaljevac-Šamac i obuhvaća sve učenika sa područja ove općine.

Školsko područje obuhvaća naseljena mjesta Domaljevac, Bazik, Grebnice, dio Brvnika i dio Tursinovca. Za sada sa područja Brvnika i Tursinovca nema učenika u školi.