Vijeće roditelja

Roditelji učenika koji pohađaju školu imaju pravo formirati Vijeće roditelja.

Ovo tijelo čine predstavnici svih odjela – po jedan roditelj iz svakog odjela koji se bira glasanjem na roditeljskom sastanku. Prva sjednica u godini je konstituirajuća kada se i biraju novi članovi.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja mogu uključivati:

  • promoviranje interesa škole u zajednici na čijem se području nalazi škola
  • predstavljanje i informiranje stajališta roditelja Školskom odboru kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom
  • poticanje i podržavanje angažmana roditelja u radu škole
  • sudjelovanje u izradi i realiziranju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u škole
  • kandidira i bira predstavnike roditelja u Školski odbor

Pored ovih zakonskih ovlaštenja Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za  život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

  • s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
  • s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
  • s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
  • s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu
  • s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostim

Predsjednik Vijeća roditelja je Krunoslav Josić a potpredsjednik Ljubica Lucić. Ostali članovi Vijeća roditelja po odjelima:

I. A

Ljubica Lucić

II.A

Anđelka Koturić

II.B

Mato Prgomet

III.A

Ivo Matić

III. B

Ivo Pranjić

IV.A

Silvija Perišić

IV.B

Drago Kobaš

V.A

Sandra Đukić

V. B

Drago Kobaš

VI.A

Zoran Leovac

VII.A

Svjetlana Čičković

VII.B

Ljubica Lušić

VIII. A

Ljiljana Hrskanović

VIII. B

Joso Delić

IX. A

Krunoslav Josić

IX. B

Filip Đukić