Organizacija rada

Škola radi u dvije smjene. U centralnoj školi u prvoj smjeni su svi odjeli predmetne nastave. U drugoj smjeni su ostali odjeli razredne nastave.

Nastava prvoj smjeni počinje u 7:30 sati, a posljednji sat završava u 13:30 sati. Druga smjena počinje u 13:00 sati a završava u 17:10.

U područnom odjelu u prvoj smjeni je razredna nastava.

Početak rada prve smjene je u 9:00 a završetak u 13:15. Za učenike koji pohađaju nastavu u područnoj školi organiziran je prijevoz autobusom.

Popravni ispiti održavaju se u drugoj polovini osmog mjeseca.

Radno vrijeme svih djelatnika je 40 sati tjedno. Dežurni nastavnici dužni su u školu 15 minuta prije početka nastave po ljetnom računanju vremena i 30 minuta prije početka nastave po zimskom računanju vremena.

Dežurni učenici u pravilu su učenici osmog razreda u predmetnoj i petog razreda u razrednoj nastavi, a u područnom odjelu uključuju se i učenici četvrtog razreda radi manjeg izostajanja s nastave.