Djelatnici

 Stjepan Piljić Ravnatelj
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Jasminka Pejić Računovođa
Danijela Lucić Tajnica
 
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
Ime i prezime Razredništvo
Kristina Piljić I.a
Ivana Dominković I.b
Dragica Matić II.a
Snežana Baotić II.b
Snježana Klarić II.c
Janja Marošević III.a
Maja Mišković III.b
Nada Rukavina IV.a
Snježana Klarić IV.b
Katarina Piljić V.a
Dajana Kesić V.b
Kristina Leovac Odjel djece s posebnim potrebama
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE
Ime i prezime Razredništvo Predmet
Jela Vorgić VI. a Hrvatski jezik
Jelena Rošić VI. b Hrvatski jezik
Marija Jurkić VII. a Engleski jezik
Janja Gregurević VII. b Njemački jezik
Antun Ivešć VII. c Vjeronauk
Vedrana Benković VIII. a Povijest
Ruža Piljić VIII.b Matematika
Damir Karić VIII./8 a Tjelesni i zdravstveni odgoj
Arijana Grgić VIII./8 b Geografija
Filip Šimić VIII./8 c Njemački jezik
Tomo Pejić Biologija
Janja Vorgić Matematika i fizika
Iljo Vorgić Fizika i tehnički odgoj
Ivo Pejić Likovna kultura
Sadija Krpić Kemija
Jela Dubravac Vjeronauk
Katarina Brainović Hrvatski jezik
Ivo Đukić Informatika i tehnički odgoj
Marina Kobaš Engleski jezik
TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE
Darko Leovac Domar-ložač
Đuro Jurkić Domar-ložač
Tadija Špionjak Domar-ložač
Kata Đukić Spremačica
Janja Đukić Spremačica
Marica Anđić Spremačica
Kata Mijić Spremačica
Zdravka Brkić Spremačica