Vijece učenika

U školi je formirano Vijeće učenika. Vijeće učenika ima onoliko članova koliko u školi ima odjela. Članovi Vijeća učenika su predsjednici razrednih odjela.

Vijeće učenika obavlja sljedeće poslove: 

  1. donosi pravila rada Vijeća učenika i njegovih organa te vrši  njihove izmjene i dopune
  2. bira predsjednika Vijeća učenika i njegovog zamjenika
  3. bira članove povjerenstava
  4. razmatra stanje i probleme rada i života učenika u školi
  5. daje prijedloge za nagrađivanje, pohvaljivanje i sankcioniranje učenika
  6. razmatra i utvrđuje raspored dežurstava učenika
  7. upoznaje se sa pravilima kućnog reda u školi,
  8. brine o radu učenika u izvannastavnim aktivnostima i pripremi programa obilježavanja praznika
  9. informira Školski odbor o svojim stajalištima kad ocjeni da je to  potrebno, ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom  pitanju koje se odnosi  na rad i upravljanje školom
  10. pokreće pred nadležnim organima pitanja koja se odnose na standard učenika u školi,  njihova prava i obveze, kao  i organiziranje izleta posjeta, ekskurzija i drugih akcija

Stručni voditelj Vijeća učenika je pedagog škole.

Predstavnici Vijeća učenika:

I a- Jakov Matić

I b- Ivana Piljić

I c- Antonio Lucić

II a- Dalia Tunjić

II b- Veronika Dominković

III a- Ljubica Leovac

III b- Janja Kobaš

IV a- Nina Oršolić

IV b- Antonela Dominković

Va- Ivan Matić

Vb- Janja Blažanović

VI a- Marina Perišić

VI b- Lukrecija Tuzlak

VII a- Ljubica Koturić

VII b- Marija Đurković

VII c- Marija Kobaš

VIII a- Matej Iljazović

VIII b- Katarina Blažanović

VIII/8 a- Joso Tepeluk

VIII/8 b- Ana Marija Ćošković

VIII/8 c- Ružica Marković