Projekt iz programa Civitasa

Civitas

U sklopu projekta Demokratske škole/Izbor najdemokratičnije škole  u kojem je uključena i naša škola, u petak, 13.04.2012. godine  održan je radni sastanak.

Na sastanku je formiran Razvojni  tim koji je između ostalog zadužen i  za provedbu samovrednovanja škole, u sastavu: Branimir Mijić-ravnatelj, Stjepan Piljić-pedagog, Damir Karić i Ružica Vinković-nastavnici, Mirjana Koturić i Katarina Piljić-predstavnice roditelja, Marija Josić i Marija Koturić-predstavnice  učenika i Zorica Raguž Osmanagić-kritički prijatelj.

Cilj ovog novog i jedinstvenog edukativnog modula je osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Između ostalog, to će tražiti da škole, sudionice projekta, trebaju omogućiti značajniju suradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole. Demokratske škole će se odlikovati aktivnim sudjelovanjem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira. O svojim aktivnostima škole će izvještavati preko web stranice, a na kraju školske godine, rezultati svake škole – sudionice će biti procijenjivani po unaprijed određenim i poznatim kriterijima.

civ 2