Održana tematska sjednica Učiteljskog vijeća

U petak, 13.01.2012. godine održana je tematska sjednica Učiteljskog vijeća posvećena stručnom usavršavanju. Stručnu temu pod nazivom “Kognitivistički pristup učenju i poučavanju” prezentirao je pedagog Stjepan Piljić.

Predavanja i radionice na sjednicama stručnih tijela škole jedan su od oblika stručnog usavršavanja nastavnika.

Stručna usavršavanja odvijaju se još putem seminara organiziranih od strane ministarstva prosvjete ili nekih drugih institucija te individualno, proučavanjem stručne literature i provjerom naučenog u praksi.

Ovakve  aktivnosti  su  obvezne u  učiteljskoj profesiji, a njima  se  nastoji držati  korak  sa  suvremenim  saznanjima  pedagoške  i psihološke znanosti.

Sjednica je iskorištena kako bi se dosadašnji v.d.ravnatelja Mijo Mijić oprostio sa kolektivom, a novi v.d. ravnatelja Branimir Mijić je ukratko upoznao Učiteljsko vijeće sa planovima za idući period.