Obavijest

Na temelju članka 62. Statuta Osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Učiteljsko vijeće na sjednici održanoj 14.06.2012. godine donosi                                           

ZAKLJUČAK

kojim se obvezuju razrednici VIII A i VIII B da obvezno naplate nanesenu štetu u učionicamaVIII A i VIII B u iznosu od 10,00 KM po učeniku.

Svjedodžbe ne mogu biti izdane bez naplate štete.

                                                                                                 v.d. ravnatelja škole,

                                                                                                      Branimir  Mijić