Vijeće roditelja

Roditelji učenika koji pohađaju školu imaju pravo formirati Vijeće roditelja.

Ovo tijelo čine predstavnici svih odjela – po jedan roditelj iz svakog odjela koji se bira glasanjem na roditeljskom sastanku. Prva sjednica u godini je konstituirajuća kada se i biraju novi članovi.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja mogu uključivati:

  • promoviranje interesa škole u zajednici na čijem se području nalazi škola
  • predstavljanje i informiranje stajališta roditelja Školskom odboru kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom
  • poticanje i podržavanje angažmana roditelja u radu škole
  • sudjelovanje u izradi i realiziranju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u škole
  • kandidira i bira predstavnike roditelja u Školski odbor

Pored ovih zakonskih ovlaštenja Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za  život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

  • s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
  • s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
  • s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
  • s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu
  • s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostim

Predsjednik Vijeća roditelja je Krunoslav Josić a potpredsjednik Ljubica Lucić. Ostali članovi Vijeća roditelja po odjelima:

I. A

uskoro

II.A

uskoro

III.A

uskoro

IV.A

uskoro

V.A

uskoro

VI.A

uskoro

VII.A

uskoro

VIII. A

uskoro

IX. A

uskoro