Vizija i misija

Vizija škole

Osnovna škola Braće Radića je škola koja provodi reformske zadatke uz uvažavanje elemenata tradicionalnog koji su se pokazali kao uspješni.
Škola je otvorena svima i radi na stvaranju partnerskih veza sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Uz odlučan i odgovoran rad djelatnika, učenici stječu znanja i sposobnosti potrebna za izazove suvremenog svijeta.

Misija škole

 • Učenje, poučavanje i ostale poslove obavljati kvalitetno.
 • Ponašati se odgovorno: u školu i na nastavne satove dolaziti redovito i na vrijeme.
 • Učiniti da atmosfera u školi bude radna i prijateljska. Međusobne nesuglasice rješavati dogovorom.
 • Poštovati se i uvažavati. Pomagati jedni drugima.
 • Doprinijeti da škola bude mjesto sigurnog i ugodnog boravka. Čuvat ćemo je i uređivati.
 • Prema svim učenicima odnosimo se pravedno i dosljedno, pružamo im jednake mogućnosti, poštujemo njihovo razmišljanje, ideje, emocije, potrebe i stavove, te pozitivno utječemo na razvoj njihovog samopouzdanja.
 • Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cjeloživotno učenje.
 • Poučavanje je usmjeravanje i upućivanje ka korištenju svojih sposobnosti, znanja i vještina. Činimo ga zabavnim i jednostavnim.
 • Pri prenošenju znanja želimo učenicima pružiti priliku vježbati pozitivne životne vrijednosti i životne vještine kroz različite oblike timskog rada i suradnje. Želimo učenje radi znanja, a ne učenje za ocjenu.
 • Potičemo učenike na razvoj radnih navika. Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu dostupnu stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.
 • Trudimo se osuvremeniti nastavu i pružiti učenicima užitak zanimljivog, kontinuiranog, istraživačkog učenja.
 • S roditeljima naših učenika ostvarujemo suradnički, otvoren, iskren, profesionalan odnos pun razumijevanja uz stalni razvoj i očuvanje međusobne podrške. Djelatnici i roditelji učenika imaju isti cilj – sretno i obrazovano dijete.
 • Lokalna zajednica je osnivač i partner naše škole. Trudimo se biti uzorni u ostvarenju svojih ciljeva, a lokalna zajednica u tome nam pruža podršku.