Roditelji

Roditelji su prvi i najznačajniji odgajatelji svoje djece. Stručnjaci kažu da razvoj djetetovih sposobnosti, vještina i vrijednosti najviše ovisi o tome koje se vrijednosti njeguju u njegovoj obitelji. Istraživanje bostonskog Instituta za odgovorno obrazovanje pokazalo je da je uključenost roditelja u učenje proporcionalna s akademskim postignućem učenika.

Danas su roditelji sve potrebniji školi i školskim aktivnostima. Jasno je da ni roditelji ni škola ne mogu u potpunosti ispuniti svoju odgojno-obrazovnu ulogu bez potpunog angažmana one druge strane. Upravo zbog toga važni su partnerski odnosi škole i roditelja. U partnerskom odnosu svaki se neuspjeh doživljava kao zajednički. Nema prebacivanja odgovornosti i optuživanja. Nastoji se zajednički naći rješenje problema. Isto tako u partnerskom odnosu i svaki uspjeh je zajednički. Komuniciranje škole i roditelja počinje od prvog dana školske godine.

Roditelji su u našu školu uvijek dobrodošli. Suradnja se može odvijati na različite načine. Prije svega tu su roditeljski sastanci na kojima se raspravlja općenito o uspjehu i vladanju učenika, učeničkim obvezama i pravima, ekskurzijama itd. , zatim individualni razgovori vezani isljučivo za posebnosti svakog djeteta, roditelji mogu biti gosti na satu kako bi pomogli u ostvarenju određenih nastavnih jedinica, mogu sudjelovati u organiziranju priredbi, proslava, natjecanja i drugih manifestacija, uključiti se u rad Vijeća roditelja i još mnogo toga.

Poznati hrvatski pedagog Ante Vukasović je rekao da uspjeh odgojnog djelovanja izravno ovisi o broju odgojnih faktora i skladnosti njihovog djelovanja. Škola i roditelji imaju isti cilj, i njihova suradnja i zajedničko djelovanje nema alternativu.

Roditelji učenika koji pohađaju školu imaju pravo formirati Vijeće roditelja. Ovo tijelo čine predstavnici svih odjela – po jedan roditelj iz svakog odjela koji se bira glasanjem na roditeljskom sastanku. Prva sjednica u godini je konstituirajuća kada se i biraju novi članovi.