PO Grebnice

Do 1981. godine škola u Grebnicama radila je kao područni odjel škole u Domaljevcu. Od 1981. godine postaje samostalna škola pod nazivom Osnovna škola “Ivo Andrić” Grebnice. Tako je bilo sve do 1992. godine kada školska zgrada u ratu biva potpuno uništena.

Donacijom japanske vlade 2004. godine napravljena je nova školska zgrada, koja je iste godine i svečano otvorena te počela sa radom. Od tada škola u Grebnicama djeluje kao područni odjel u sastavu centralne škole u Domaljevcu i jedina je područna škola u Županiji Posavskoj koja ima kompletno zastupljenu nastavu od 1. do 9. razreda.

Svake godine se upisuje u prosjeku oko 120 učenika s ovog upisnog područja, a za sve njih je organiziran i prijevoz autobusom.

26.ožujka 2012. godine u područnoj školi u Grebnicama realizirana je akcija sadnje čempresa okolo školskog dvorišta. Prije toga je napravljeno ravnanje dvorišta i posipanje mljevenim kamenom te kopanje kanalske odvodne mreže, urađene su i pristupne staze od zgrade škole do sportske dvorane i ograda sa kapijom na ulazu u školu.

25.09.2012. godine u područnoj školi u Grebnicama otvorena je dvorana za učenike nakon osam godina jer su do tada učenici bili bez ikakvog prostora za izvođenje tjelesne kulture. Dvorana je izgrađena zajedničkim sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Županije Posavske.