Djelatnici

Damir Karić Ravnatelj
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Marica Gašparević Računovođa
Danijela Lucić Tajnica
 
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
Ime i prezime Razredništvo
Nada Rukavina I.a
Katarina Piljić II.a
Ivana Dominković III.a
Kristina Leovac IV.a
Snježana Klarić V.a
Maja Mišković Predškola
Ana Mijić Odjel djece s posebnim potrebama
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE
Ime i prezime Razredništvo Predmet
Ana Ivanović VI. a Engleski jezik
Kristina Rošić VII.a Matematika i informatika
Vedrana Benković VIII. a Njemački jezik
s. Ana Oršolić IX.a Vjeronauk
Jela Vorgić  – Hrvatski jezik
Ivo Pejić  – Likovna kultura
Asima Halilović  – Biologija
Ana Oršolić  – Kemija
Mario Damjanović  – Povijest
Eldar Bukvić  – Geografija
Josip Baotić  – Fizika i informatika
Ivica Rošić  – Tehnička kultura
Mato Nedić  – Tjelesna i zdravstvena kultura
STRUČNO OSOBLJE
Maja Kobaš Pedagog
Hajra Halilović Logoped
TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE
Darko Leovac Domar-ložač
Đuro Jurkić Domar-ložač
Janja Đukić Spremačica
Ruža Piljić Spremačica
Kata Mijić Spremačica
Zdravka Brkić Spremačica