Raspored roditeljskih sastanaka

17.06.2014. GODINE

–       08:00 h Dragica Matić I a

–       08:30 h Snježana Baotić I b

–       09:00 h Snježana Klarić I c i III b

–       09:30 h Janja Marošević II a

–       10:00 h Maja Mišković II b

–       10:30 h Nada Rukavina III a

 

18.06.2014. GODINE

–       08:00 h Katarina Piljić IV a

–       08:30 h Dajana Kesić IV b

–       09:00 h Dragica Matić V a

–       09:30 h Dajana Kesić V b

–       10:00 h Jela Vorgić VI a

–       10:30 h Jelena Rošić VI b

 

20.06.2014. GODINE

–       08:00 h Katarina Brainović VII a

–       08:30 h Janja Gregurević VII b

–       09:00 h Antun Ivešić VII c

–       09:30 h Vedrana Benković VIII a

–       10:00 h Ruža Piljić VIII b

     

Svi roditeljski sastanci su u školi u Domaljevcu.