Obavijest roditeljima

Izvadak iz Pravilnika o kućnom redu:

Članak 9.

U cilju učinkovitije suradnje roditelja i škole, te održavanje kućnog reda u školi, pri dolasku u školu roditelji se moraju javiti dežurnom učeniku na ulazu u školsku zgradu, čekati nastavnika ili u pratnji dežurnog učenika otići do mjesta održavanja individualnog razgovora, roditeljskog sastanka ili drugog osoblja škole.

Na individualne sastanke roditelji dolaze u vrijeme dogovoreno sa odjeljenskim starješinom. Individualni sastanak sa roditeljima se ne smije održavati za vrijeme nastavnog sata, odnosno ne smije se ometati redovna, dodatna ili dopunska nastava.

Odjeljenski starješina je dužan prije roditeljskog sastanka roditelje uvesti u školsku zgradu, a nakon roditeljskog sastanka ispratiti iz školske zgrade.

Roditelji ili staratelji koji prate učenike u školu dužni su učenika ostaviti na ulazu u školsku zgradu, odnosno pričekati ga na izlazu iz školske zgrade.

 

Roditelji su dužni pridržavati se odredbi Pravilnika o kućnom redu.