OBAVIJEST

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih korona virusom (COVID 19), Osnovna škola Braće Radića Domaljevac evidentirat će učenike prispjele za upis u prvi razred i predškolu putem telefona i na e-mail adresu škole.

Stoga obavještavamo roditelje čija djeca ne pohađaju predškolu da će se evidentiranje djece za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu vršiti   od 26.04.2021. godine do 30.04.2021. godine.

Obavezno je evidentiranje djece rođene od 01.09.2014. godine do 31.08.2015. godine. Djeca koja već pohađaju predškolu već se nalaze u našoj evidenciji te ih nije potrebno ponovno evidentirati.

Također u gore navedenom periodu vršimo i evidentiranje djece za upis u predškolu za školsku 2021./2022. godinu, što je obavezno za djecu uzrasta od pet godina, a to su djeca rođena od 01.09.2015. godine do 31.08.2016. godine.

Djecu možete evidentirati telefonski na broj: 031/791-055 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati ili na e-mail os.domaljevac@tel.net.ba

Ako evidenciju vršite e-mailom morate navesti: (Ime i prezime djeteta, ime jednog roditelja, datum rođenja djeteta, adresa stanovanja i kontakt telefon).

                                                                                                  v.d. ravnatelja škole,

                                                                                                          Damir Karić