Obavijest

1

Broj: 130/20
Datum: 24.04.2020. godine

OBAVIJEST

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih korona virusom (COVID 19), Osnovna škola Braće Radića Domaljevac evidentirat će učenike prispjele za upis u prvi razred i predškolu putem telefona i na e-mail adresu škole.

Stoga obavještavamo roditelje čija djeca ne pohađaju predškolu da će se evidentiranje djece za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2020./2021. godinu vršiti od 04.05.2020. godine do 08.05.2020. godine.

Obavezno je evidentiranje djece rođene od 01.09.2013. godine do 31.08.2014. godine. Djeca koja već pohađaju predškolu već se nalaze u našoj evidenciji te ih nije potrebno ponovno evidentirati.

Također u gore navedenom periodu vršimo i evidentiranje djece za upis u predškolu za školsku 2020./2021. godinu, što je obavezno za djecu uzrasta od pet godina, a to su djeca rođena od 01.09.2014. godine do 31.08.2015. godine.

Djecu možete evidentirati telefonski na broj: 031/791-055 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati ili na e-mail os.domaljevac@tel.net.ba

Ako evidenciju vršite e-mailom morate navesti: (Ime i prezime djeteta, ime jednog roditelja, datum rođenja djeteta, adresa stanovanja i kontakt telefon).

                                                                                                                           v.d. ravnatelja škole,
                                                                                                                                   Damir Karić

94458624_3022513027807090_1810456151238639616_n